Onkologipodden

Individanpassad behandling och jämlik vård

January 31, 2020

Nya cell-och genterapier kommer i framtiden att kunna erbjuda dramatiskt förbättrade behandlingsresultat. Thomas Wahlgren med gäster samtalar om hur alla ska få tillgång till den bästa behandlingen när skillnaderna i regionerna ökar.

PP-ONC-SWE-0467 JAN 2020