Onkologipodden

Människan i centrum

January 31, 2020

Allt fler överlever cancer. Därför lever fler människor med kronisk cancer idag, något som ställer nya krav på dagens och framtidens cancervård. Thomas Wahlgren med gäster samtalar om vikten av ett helhetsperspektiv och patientcentrerad vård.

PP-ONC-SWE-0466 JAN 2020